Здравствуйте, Гость!
20 апреля, 14:25

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
25 августа, четверг 

06:15 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:30 Zebra. (atkārtojums) (12+)
06:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls 30. un 31. sērija. (12+)
07:20 Kas te? Es te! (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 205. un 206.sērija. (12+)
09:05 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 154. sērija. (12+)
10:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2284. sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:53 Ceturtā studija. (12+)
12:25 Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki. 52. sērija.... (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 Kurši. Dokumentālā filma. (atkārtojums) (12+)
14:45 Tēvs Brauns 3. Detektīvseriāls 1. sērija. (12+)
15:45 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
16:00 Nakts ziņas. (12+)
16:09 Sporta ziņas. (12+)
16:11 Laika ziņas. (12+)
16:15 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums) (12+)
17:10 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums) (12+)
18:10 Tieša runa. (atkārtojums) (12+)
22:00 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
22:30 Vides fakti. * LTV - 1 programma no 22.08.16 līdz 26.08.16 (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Province. (atkārtojums) (12+)
23:30 Rīta Panorāma. (12+)
01:35 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 3.sērija. (12+)
02:35 Mīlas jūra. Romantiska daudzsēriju filma. 156. sērija. (12+)
03:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
03:50 Ceturtā studija. (atkārtojums) (12+)
04:15 Alpu dakteris 6. Seriāls. 2. sērija. (12+)Rambler's Top100