Здравствуйте, Гость!
20 апреля, 01:33

LTV1 - телепрограмма на неделю

RSS  
Вы просматриваете архив телепрограммы. По ссылке доступна программа передач на сегодня
09 сентября, пятница 

05:10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts. (atkārtojums) (12+)
06:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
06:15 Saknes debesīs. (atkārtojums) (12+)
06:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls. 44., 45. sērija. (12+)
07:20 Dardarija. (atkārtojums) (12+)
07:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop" piedāvā". (12+)
08:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 227., 228. sērija. (12+)
09:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 1. sērija. (12+)
10:00 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 5.sērija. (12+)
11:00 Dienas ziņas. (12+)
11:28 Kultūras ziņas. (12+)
11:41 Sporta ziņas. (12+)
11:50 Laika ziņas. (12+)
11:55 Kultūršoks. 100 g kultūras. (12+)
12:10 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls. (12+)
12:25 Jānis. Elza. Mīlas grāmata. (atkārtojums) (12+)
13:30 Panorāma. (12+)
13:59 Sporta ziņas. (12+)
14:08 Laika ziņas. (12+)
14:15 Nakts vilciens uz Lisabonu. Mistiska drāma. (atkārtojums) (12+)
16:20 Nakts ziņas. (12+)
16:29 Sporta ziņas. (12+)
16:31 Laika ziņas. (12+)
16:35 Labākais no Latgales. Populāru Latgales muzikantu koncerts... (12+)
17:30 Tēvs Brauns 3. Detektīvseriāls. 3. sērija. (12+)
18:20 Alpu dakteris 6. Seriāls. 4. sērija. (12+)
19:10 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 6. sērija. (12+)
20:45 Sporta studija. (atkārtojums) (12+)
21:30 LTV - 60. Zelta arhīvs. Grupa Jumprava. (atkārtojums) (12+)
22:30 Province. (atkārtojums) (12+)
23:00 Latvijas Republikas valsts himna. (12+)
23:02 Aizliegtais paņēmiens. (atkārtojums) (12+)
00:00 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 6., 7. sērija. (12+)
00:30 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls. 25., 26. sērija. (12+)
01:00 Mia un es. Animācijas seriāls. 13. sērija. (12+)
01:30 Millijas jaunkundzes jautājumi. 7., 8., 9. sērija. (12+)
02:00 Kas te? Es te! (12+)
02:30 Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls. 37., 38. sērija. (12+)
03:00 Ķepa uz sirds. (12+)
03:30 Mans zaļais dārzs. (12+)
04:05 Teātris.zip bērniem. (12+)
04:15 TV PIRMIZRĀDE Un atkal Pifs. Leļļu teātra izrāde. (12+)Rambler's Top100